Onderzoek

 

Dit project onderzoekt of een aanbod van gratis kinderopvang (0-4 jaar), buitenschoolse opvang (4-12 jaar) of gratis sport, knutselclub, huiswerkbegeleiding etc. (12-18 jaar), naast een eventueel hulpaanbod, het welbevinden van de kinderen ( en ouders) bevordert. Kinderen kunnen met deze gratis opvang meer tijd buiten een relatief stressvolle thuissituatie verblijven en positieve ervaringen opdoen. Daarnaast is de verwachting dat uitschieters in het aantal meldingen bij Veilig Thuis tijdens vakantieperiodes, waarin ouders en kinderen veel tijd samen doorbrengen, zullen afnemen. Een positief neveneffect zou kunnen zijn dat de opvang de ouders ontlast, zodat zij meer openstaan voor (opvoed)hulp voor zichzelf en hulp voor het kind.