Planning

Dit project heeft een looptijd van minimaal 3 jaar met grofweg de volgende te onderscheiden fases:

  • Voorbereidingsfase: december 2017 t/m juni 2018
  • Uitvoeringsfase: augustus 2018 t/m augustus 2020
  • Evaluatie/rapportage: augustus 2020 t/m november 2020

De trainingen voor de opvangmedewerkers en linking-pins worden tijdens de projectperiode regelmatig aangeboden. Op deze manier kunnen de gezinnen en betrokken professionals gefaseerd instromen in het project. Onder de knop trainingen vind je meer informatie over de trainingen.