Waarom het Buitenshuisproject?

Onderzoek laat zien dat het welbevinden van kinderen na een melding bij Veilig Thuis een korte tijd toeneemt om vervolgens te dalen tot onder het punt van voor de melding. Hier lijkt ruimte voor verbetering. Daarnaast laten ervaringsdeskundigen weten dat zij het liefst zo normaal mogelijk willen opgroeien: de gewone omgeving een stapje naar voren en de hulpverlening een stapje terug, waar dat kan. Het Buitenshuis-project maakt dit mogelijk.

Recent onderzoek naar een Finse community-based aanpak bij KOPP/KOV kinderen toont aan dat preventie bij deze gezinnen werkt om het aantal verwijzingen naar kinderbeschermingsmaatregelen te verminderen. Lees het volledige artikel hier.

Praktijkervaringen

Naast het onderzoek naar het welzijn van KOPP/KOV-kinderen in het Buitenshuisproject, wordt ook onderzocht hoe dit project duurzaam geïmplementeerd kan worden. De verhalen van de participerende gemeenten staan hierbij centraal. Lees bijvoorbeeld de blog over de organisatie van het Buitenshuisproject in de Friese gemeente Waadhoeke.