Wat is het Buitenshuisproject?

Het buitenshuisproject is gericht op KOPP/KOV-kinderen van 0-18 jaar die opgroeien in een onveilige gezinssituatie. Tijdens deelname aan het project krijgen kinderen gedurende twee jaar gewone kinderopvang of BSO aangeboden en voor oudere kinderen is er huiswerkbegeleiding of een vrijetijdsclub. Deze opvang wordt geboden door speciaal getrainde opvangmedewerkers. Daarnaast is er ook een getrainde ‘linking-pin’, een centrale persoon die zorgt voor afstemming tussen de betrokkenen rondom het gezin (bijvoorbeeld GGZ-behandelaar, ouder, kinderopvang, wijkteam en gemeente). Ook helpt de linking-pin met het zoeken naar oplossingen voor problemen die stress kunnen oproepen bij het kind, zoals het halen en brengen van het kind.

Het Trimbos-instituut voert een begeleidend onderzoek uit naar het welbevinden van het kind (en van de ouders) en naar randvoorwaarden voor brede implementatie van de Buitenshuis-aanpak.