KOPP/KOV

Er is de laatste jaren groeiende aandacht voor kinderen van ouders met psychische problematiek en/of kinderen van ouders met verslavingsproblemen. Deze doelgroep wordt afgekort als KOPP/KOV. Door onderzoek is duidelijk geworden dat er veel risico’s zijn voor KOPP/KOV kinderen. Gelukkig heeft onderzoek ook laten zien dat hulp positieve effect kan hebben.

Ondanks dat er in de wetenschap al veel bekend is over KOPP/KOV, kan deze kennis nog veel meer verspreid worden. Daarom staat deze informatie op deze website. Deze website is er niet alleen voor zorgverleners, maar ook voor gemeenten, ouders en naast betrokkenen. Neem daarom vooral even een kijkje!