LVB

Naast het Buitenshuisproject voor KOPP/KOV-kinderen komt er een variant voor kinderen van moeilijk lerende ouders. Het gaat bij deze ouders om tekorten in de intellectuele functies (IQ 50-85) en in het sociaal aanpassingsvermogen. Het zijn ouders die (vermoedelijk) voldoen aan de criteria voor een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. Beide groepen worden in Nederland vaak samen genomen onder de noemer LVB. Omdat intellectuele functies en aanpassingsvermogen bij cliënten lang niet altijd met een objectieve test worden vastgesteld, zal er ook vaak sprake zijn van een vermoeden van LVB.

Opvoeding en LVB

Opvoeding kan voor ouders met een LVB een uitdaging zijn omdat zij moeite hebben met informatieverwerking en praktische en sociale vaardigheden. Ook een beperkt taalbegrip en moeite met het herkennen van en reageren op emoties bemoeilijken het ouderschap. Bij een groot deel van de gezinnen met ouder(s) met LVB is er dan ook geen sprake van goed ouderschap. Dit kan leiden tot verschillende problemen bij kinderen van ouders met LVB, zoals hechtings- en gedragsproblemen. Ook zijn deze gezinnen oververtegenwoordigd in kinderbeschermingsmaatregelen.

In gezinnen met ouder(s) met LVB zijn de kansen op chronische onveiligheid en problemen later in het leven van het kind nog groter als LVB samen gaat met andere problemen, zoals een psychische aandoening en/of gebrek aan sociale steun. Wanneer het kind zelf geen LVB heeft, kan er daarnaast sprake zijn van parentificatie: het kind neemt de ouderrol gedeeltelijk of helemaal over.

Buitenshuisproject voor LVB

Het Buitenshuis-project wil in gezinnen met ouder(s) met (een vermoeden van) LVB waar sprake is van chronische onveiligheid, bijdragen aan het welbevinden van de kinderen door hen gedurende ten minste 2 jaar een ontspannen tijd buitenshuis aan te bieden in een gewone en veilige omgeving (reguliere crèche, BSO, sportclub etc.). Doordat ouders worden ontlast in hun opvoedtaken, kunnen zij op termijn ook meer openstaan voor (opvoed)ondersteuning) en hulp. De variant van Buitenshuis voor LVB is op dit moment nog in ontwikkeling, maar geïnteresseerde gemeenten kunnen zich al wel aanmelden. Lees meer over de variant voor LVB ouders in het nieuwsbericht op de site van het Trimbos-instituut. Of neem contact met ons op via buitenshuisproject@trimbos.nl.