Projectmaterialen en middelen

Het Buitenshuisproject omvat meer dan een begeleidend onderzoek. Door het Trimbos-instituut zijn er verschillende materialen en middelen ontwikkelt, speciaal voor dit project. Zo zijn er de trainingen traumasensitief werken die gegeven worden aan de linking pins en opvangmederswaarbij er gebruikt wordt gemaakt van de expertise van het LOCK (Landelijk Opleidingscentrum Kindermischandeling) en de Wilde Kastanje. Daarnaast is er een speciale handleiding beschikbaar en zijn er aangepaste vragenlijsten voor het onderzoek. Ook is er speciaal voor kinderen een Keuzekaart gemaakt. Deze materialen zijn voor betrokkenen van het Buitenshuisproject terug te vinden op de afgeschermde website.

Wil je meer informatie over dit project? Stuur dan een mail naar buitenshuisproject@trimbos.nl