De kindcheck

De kindcheck is een initiatief dat is ingevoerd om kinderen waarvan de ouders psychische problemen hebben, sneller te herkennen en de juiste ondertsteuning te kunnen bieden. 

De kindcheck en wat dit voor jou als professional betekent wordt goed uitgelegd in het volgende filmpje.