Veiligheid in het gezin

Wanneer sprake is van onveiligheid in een gezin, is samenwerking tussen partijen rondom dat gezin van essentieel belang. De TOP-3 methodiek is een stappenplan voor een gezamenlijke aanpak die een gebroken gezin omhult en ondersteunt, zodat het gezin kan genezen en herstellen. Door middel van de TOP-3 methodiek kan een zorgtraject op maat worden gemaakt wanneer sprake is van structurele, ernstige onveiligheid. In deze presentatie vertelt expert Sander van Arum over de methodiek en hoe die ingezet kan worden.

Het visiedocument over de ketensamenwerking kindermishandeling en geweld download je hier.